De leider

Leiderschap

Leiderschap vraagt van jou, aandacht voor jezelf, jouw team, organisatie en de context van de organisatie. Het vraagt een inclusief leiderschap van jou, inclusief het verleden, heden en de toekomst. Het vraagt van jou om te verbinden èn onderscheid te maken.

Ik begeleid leiders in individuele trajecten, team trajecten en mijn opleidingen. In een individueel traject nemen we de tijd om stil te staan, te onderzoeken waar je afscheid van wilt nemen en handvatten te vinden voor de toekomst.

Programma “de Stilstand”

In 6 coachsessies begeleid ik je naar de door jouw gewenste resultaten.

Bouwstenen in dit traject zijn: zelfwaardering en waardevol zijn, resultaatgerichtheid en contextbewustzijn, afscheid en verbinding.

Oog in oog staan met je eigen blinde vlek….
Een paard doet dat liefdevol, meedogenloos, en volstrekt zonder oordeel.

Paarden zijn als kudde- en prooidier heel gevoelig voor patronen die spelen in een systeem. Wanneer jij als mens met het paard een kudde vormt reageert het paard op zowel jouw bewustzijn als onbewust zijn, het schenkt aandacht aan zaken die voor hem in het overleven noodzakelijk zijn. Het richt zich op aspecten die jij als mens zelf, vaak onbewust, negeert. Paarden ondersteunen in een coachtraject door hun unieke en indringende manier van feedback geven. Zij worden, als intuïtief vluchtdier, niet beïnvloed door gedachten, overtuigingen, ideeën en standpunten. Jij wordt als gecoachte uitgenodigd om op eigen benen en in eigen kracht te staan.

De transformatie die met dit traject bereikt wordt is:

  • Herkennen en erkennen van jouw waarden.
  • Het kennen van je levensmissie en handvatten hebben deze ook werkelijk te leven.
  • Herkennen en erkennen van jouw dynamieken.
  • Afscheid nemen zodat er ruimte is voor de toekomst.
  • Jezelf de erkenning geven die anderen jou allang geven, rust.
  • Autonoom zijn in verbinding met anderen, vrijheid.
  • Verbinding en contact, samenwerking met anderen gemakkelijker.
  • Opgeruimd voelen en meer plezier.
  • Sterker voelen als persoon.

COACHVAARDIGHEDEN

STIMULEREN

PRO-ACTIEF