De opleiding tot coach

De opleidingen

Icoon biedt verschillende opleidingen voor professionals binnen organisaties en voor coaches. In al deze opleidingen wordt aandacht geschonken aan het leren op het gebied van vaardigheden, houding en identiteit.

Je leert de ander te coachen en dat kan in mijn visie alleen als jijzelf ook gecoacht wil worden en wilt leren.

Coachend leiderschap

Jij wilt als leider of adviseur jouw coachvaardigheden meer ontwikkelen en inzetten. Je beseft dat coachen een vak is en gaat de uitdaging aan te ‘leren leren’.

Deze persoonsgerichte intensieve training levert een bijdrage aan jouw vaardigheden om medewerkers en collega’s te coachen op hun (competentie) ontwikkeling.

Verdiepingsopleiding Teamcoachen met de wijsheid van de kudde

Je werkt als paardencoach en hebt daarin ervaring in het coachen van individuen, ook ben je bekend met het systeemgericht werken. Je hebt ervaren dat het werken met een team andere competenties van jou vraagt dan het werken met een individu en je zoekt nu handvatten om een team als geheel met hulp van het paard te ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Teamcoaching

Jij ondersteunt teams in de veranderingen. Je hebt daarbij behoefte aan kennis en handvatten en bent je bewust van het feit dat dit van jou vraagt dat je jouw houding en mening ten aanzien van leren en teams en hun ontwikkeling onder de loep moet nemen.