Coachend leiderschap: resultaatgericht coachen

VOOR WIE?

Jij wilt als leider of adviseur jouw coachvaardigheden meer ontwikkelen en inzetten. Je beseft dat coachen een vak is en gaat de uitdaging aan te ‘leren leren’.

Deze persoonsgerichte intensieve training levert een bijdrage aan jouw vaardigheden om medewerkers en collega’s te coachen op hun (competentie) ontwikkeling.

NA DE OPLEIDING:

  • kan je als manager jouw medewerkers stimuleren tot meer eigenaarschap en hen ondersteunen in hun ontwikkeling;
  • coach je anderen zowel op gedrag als op opvattingen die het gedrag beïnvloeden;
  • heb je een stap gezet op de ontwikkeling van jouw eigen leiderschapscompetenties en heb je zicht op jouw patronen en hun effect op het halen van resultaten;
  • kan je als HR adviseur jouw samenwerkingspartners stimuleren tot meer eigenaarschap en ze proactief coachen. Je weet hoe je het werken met competenties nog meer kan uit nutten;
  • heb jij jezelf ook ontwikkeld op jouw eigen competenties en weet je hoe jouw houding en gedrag het gedrag en de houding van de ander kan beïnvloeden.

COACHVAARDIGHEDEN

STIMULEREN

PRO-ACTIEF