Verdiepingsopleiding Systemisch werk met teams en paarden

Sinds 2013 verzorgt Icoon in samenwerking met Ruud Knaapen van Wind Organisatieontwikkeling de Verdiepingsopleiding “Systemisch werk met teams en paarden”

.

VOOR WIE?

Je werkt als Paardencoach en hebt ervaring in het coachen van individuen, je kent ook het systemisch gedachtegoed. Je hebt ervaren dat het werken met een team andere competenties van jou vraagt dan het werken met een individu en zoekt handvatten om het team als geheel met hulp van het paard te ondersteunen in haar ontwikkeling.

Je wilt daarbij uitgaan van de informatie die het paard jou biedt en beschikken over meerdere interventie mogelijkheden. Je realiseert je ook dat dit van jou als coach ook een en ander vraagt, bijvoorbeeld deel uit maken van, en meedoen aan, het leerproces van het leerteam dat je met collega’s binnen de opleiding vormt.

NA DE OPLEIDING:

  • werk je systeemgericht en systeembewust en ben je je bewust van jouw eigen dynamieken;
  • gebruik je in de systemische intake de informatie van het paard en sluit hierbij aan op de positie die iemand heeft in het team. Je kunt teamproblematieken en thema’s onderscheiden van individuele thema’s en daar een scheiding in aanbrengen in het werken met het team;
  • ga je bij het teamcoachen uit van de informatie die het paard jou geeft. Daarbij durf je het paard leidend te laten zijn in jouw interventies. Je houdt rekening met de ontwikkelfase van het team en kan werken met de dillema’s waar teams tegen aan lopen in de verschillende fasen;
  • ontwikkel je teaminterventies die passen bij het ontwikkelingsniveau van het team;
  • gebruik je de kennis van de paarden kudde om en legt de link naar het team als kudde;
  • herken je dynamieken die spelen in een team op het gebied van orde, hanteren van de onbalans in geven en nemen en het hebben van een plek.

PAARDENCOACHING

INTERVENTIES

TEAMONTWIKKELING