Verdiepingsopleiding Teamcoachen met de wijsheid van de kudde

Sinds 2013 verzorgt Icoon de verdiepingsopleiding “Teamcoachen met de wijsheid van de kudde”. Zowel zelfstandig als in samenwerking met Wind Organisatieontwikkeling.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BEDOELD?

Je werkt als paardencoach en hebt daarin ervaring in het coachen van individuen, ook ben je bekend met het systeemgericht werken. Je hebt ervaren dat het werken met een team andere competenties van jou vraagt dan het werken met een individu en je zoekt nu handvatten om een team als geheel met hulp van het paard te ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Je wilt daarbij uitgaan van de informatie die de paarden jou bieden en beschikken over meerdere interventiemogelijkheden. Je realiseert je dat dit van jou als coach ook een en ander vraagt. Bijvoorbeeld het circulair waarnemen en interveniëren, het meerzijdig partijdig werken, en, in de opleiding, het deel uit maken van, en meedoen aan, het leerproces van het leerteam dat je met collega-deelnemers binnen de opleiding vormt.

NA DE OPLEIDING:

  • werk je systeemgericht en -bewust en kan je handelen vanuit jouw eigen dynamieken die jij tegenkomt in teamsamenwerking;
  • gebruik je in een systemische intake de informatie vanuit de kudde en sluit hierbij aan op de positie die een teammanager of directeur heeft in het team. Daar kan je circulair naar kijken en op interveniëren;
  • kan je teamproblematieken en thema’s onderscheiden van individuele thema’s en daar keuzes in maken in het werken met een team;
  • ga je bij het teamcoachen uit van de informatie die het paard jou geeft. Daarbij durf je het paard leidend te laten zijn in jouw interventies. Je houdt rekening met de ontwikkelfase van het team en kan werken met de dillema’s waar teams tegen aan lopen in de verschillende fasen;
  • ontwikkel je teaminterventies die passen bij de benodigde samenwerkingscompetenties van een team;
  • gebruik je de kennis van de paardenkudde om een link te leggen naar het team als kudde;
  • herken je dynamieken die kunnen spelen in een team op het gebied van compleetheid, ordening, uitwisseling en vitaliteit.

WAAR & WANNEER?

Vaassen

Locatie: de opleiding wordt gegeven aan Eekterweg 10, 8171 NX Vaassen.

Opleiders: Nicolle Themmen & Leontine Kremers

Start: 27 & 28 september 2021

Meer informatie: download de opleidinsbrochure

PAARDENCOACHING

INTERVENTIES

TEAMONTWIKKELING