Het team

Transhumance

Jij en jouw team willen het behalen van resultaten bevorderen of verbeteren door eigenaarschap te nemen op jullie verleden en heden met als doel meer gericht te kunnen zijn op de toekomst.

Ik bied een programma waarbij we samen op reis gaan in 5 etappes. Deze reis heet De Transhumance

Transhumance is een Franse term en betekent van oudsher de verplaatsing van vee. Vanwege warmte en voedselschaarste in het dal brengen boeren hun kudde in de zomer naar hoger gelegen groene weiden en in de winter naar lager gelegen dalen.

Icoon biedt een programma waarin teams ontdekken waardoor zij vastlopen of stil staan. Ik coach jou en jouw team tijdens de tocht naar gewenste groene weiden met aandacht voor het afscheid van oude gewoonten, werkwijzen of collega’s. Aangekomen op de plaats van bestemming bespreken we hoe jullie er samen voor zorgen dat het gras langere tijd groen blijft. Op die manier blijven de ontwikkelingen ook voor de nabije toekomst waardevol.

De Transhumance bestaat uit een reis van 5 etappes, tijdens deze reis worden we in verschillende etappes ondersteund door mijn paarden, meesters in samenwerking, loyaliteit en overleven. Paarden kennen als geen ander het samenspel tussen leidinggeven en -ontvangen. Samenwerking in een kudde is altijd van levensbelang. Dit vraag systeem gericht leiderschap, gericht op het geheel en op de individuen, met aandacht voor zowel verleden, heden en de toekomst.

Als team maak je contact met de kudde paarden en onderzoekt welke patronen jullie helpen op weg naar de gewenste situatie en welke niet. Zo ontdek je samen de noodzaak en het belang van overleven binnen jullie organisatie en in relatie met jullie klanten.

De resultaten die teams behalen met dit programma:

  • Er is eigenaarschap op het verleden en heden en daardoor meer ruimte voor focus op de toekomst en de daarin te halen resultaten.
  • Teamleden nemen eigenaarschap op het eigen verleden en heden en de invloed hiervan op de samenwerking.
  • Blokkades worden herkend, erkend en ingesloten, zodat het team hier mee om kan gaan in plaats van er om heen te willen.
  • Het team weet waar afscheid van te nemen en wat uit het verleden te behouden en maakt daarin keuzes.
  • Gerichtheid op de toekomst en werkelijk commitment op de te behalen resultaten.
  • Er is aandacht voor het team zelf en de context, voor organisatie en klanten.

“Nadat paarden zich hebben aangepast aan een nieuwe situatie, doen ze weer wat je van hen kunt verwachten; ze gaan grazen. Mensen blijven in een nieuwe situatie vaak bezig met de oude situatie en gewoonten, zij denken en praten daar lang over na. Ze vergeten te doen wat er van hun verwacht wordt en waarvoor ze betaald worden. Ze vergeten te grazen.”

COACHVAARDIGHEDEN

STIMULEREN

PRO-ACTIEF