Dilemma’s in gelegenheidsteamsdilemmaBinnen de opleiding ‘Systemisch werk met teams en Paarden’, een samenwerking met Wind Organisatieontwikkeling, schenken we aandacht aan nieuwe inzichten in het werken met teams.

Een thema in de opleiding is het werken met gelegenheidsteams. De deelnemers vormen zelf een gelegenheidsteam en ook binnen organisaties komen meer teams die tijdelijk worden samengesteld voor specifieke vragen of opdrachten.

Gelegenheidsteams hebben andere uitdagingen en dilemma’s als het gaat over het bereiken van doelen en de samenwerking die daarvoor nodig is dan reguliere teams. Ik wil hier graag enkele overdenkingen met jullie delen. Daarbij ga ik uit van de systemische principes die bijdragen aan het floreren van een team; binding, ordening en uitwisseling.

Een voorwaarde voor uitwisseling in een team is een duidelijke binding. “Bij wie hoor ik en bij wie niet?” de uitwisseling kan worden belemmerd als je niet verbonden bent of weet waarbij je hoort. In gelegenheidsteams zijn de leden ook elders verbonden. “Ik maak maar tijdelijk deel uit van dit team, mijn hiërarchisch leidinggevende vraagt ook zaken van mij naast de projectleider.” “Ik zit in dit team om een opleiding te volgen en mijn eigen doelen te halen.”

Ook helderheid in de orde is een voorwaarde om te kunnen uitwisselen, het bepaald aan wie je je bindt, in gelegenheidsteams spelen verschillende ordes; ervaring, leeftijd, positie in de organisatie en kennis.

Dilemma van de verbinding: Hoe deal je met de verbinding aan jouw vaste team of achtergrond en de noodzaak van een tijdelijke verbinding in dit team. Je voelt je vaak meer verbonden met het doel van de opleiding of het project. Waar zijn verschillende belangen en investeringen en wat heeft, ten dienste van het te halen resultaat, de voorrang?

Dilemma van de belangen: Je komt in een gelegenheidsteam met een persoonlijk belang, het halen van de gewenste resultaten vraagt jou ook te verbinden aan het gezamenlijk belang? Hoe kan je in dit team beide belangen dienen?

Dilemma van de veiligheid: Hoe maak je het veilig voor jouzelf en anderen om te leren, te ontwikkelen en resultaten te halen? Dat vraagt onderzoeken, het achterste van jouw tong laten zien, meer bloot geven en grenzen aan geven. Dat kost tijd en energie. Wil je dat met jouw collega-teamleden in dit team steken? Waar leren jullie als team meer van? Gaan jullie het conflict aan?

Het vorige blok in de opleiding hebben we onderzocht wat ieders individuele belang is om deel uit te maken van dit team. De oplossing in het omgaan met de dilemma’s in een gelegenheidsteam lijkt vaak de focus op het gezamenlijk belang. Terwijl onze menselijke neiging is om zaken, die we uitgaande van ons individuele belang niet vinden passen, uit te sluiten.

We zijn, in samenwerking met de kudde paarden, gestart bij het zoeken naar de individuele belangen om deel te nemen aan de opleiding. “Wat kom jij hier doen? Wat is jouw belang om deel te nemen? Wat moet er voor jou gewaarborgd worden?” Vervolgens hebben we dit verzameld en kon het team bepalen wat het gezamenlijke belang kan zijn uitgaande van de individuele belangen. Hierna kwam de bindingsvraag: kunnen jullie je zo gezamenlijk inzetten voor ieders doel / belang?

Dit onderzoek geeft ruimte in het samenspel binnen de opleiding ten dienste van het bereiken van de doelen van de opleiding.