Icoon Training & Coaching

Icoon bestaat om organisaties bewust te maken van de waarde van stilstaan en afscheid in veranderingen. Ik sluit tijdelijk aan bij leiders en teams en sta stil bij wat waardevol is, met oprechte belangstelling maak ik het onbespreekbare bespreekbaar. Het effect is ruimte voor de toekomst en resultaten die zichtbaar zijn in het hier en nu.

Jouw organisatie is voortdurend in beweging, je kent de noodzaak van veranderen in een wereld die volop in ontwikkeling is. Tegelijk is het loslaten van de vertrouwde situatie vaak zo moeilijk. Wat als jij en jouw team wel willen veranderen, maar toch vast blijven houden aan oude patronen en gedrag?

Icoon zoekt niet naar oplossingen, ik onderzoek samen met jou naar waar een probleem een oplossing voor is. Daarbij kijk ik naar het gehele systeem en onderzoek samen met jou wat er aan het licht wil komen. Ik maak je bewust van jouw eigen patronen die de huidige situatie in stand houden. Ik geef je inzicht en vertrouwen in jouw eigen mogelijkheden om los te laten en te veranderen, met aandacht voor afscheid van gewoontes en werkwijzen. Daarbij laten we ons inspireren door de echte meesters in samenwerking en loyaliteit, mijn kudde paarden helpt te reflecteren op weg naar nieuwe inzichten.

Het resultaat is inzicht in jouw rol als leider en een effectief functionerend team dat weer in beweging is en gezamenlijke doelen haalt.

Icoon Training & Coaching

Het onbespreekbare bespreekbaar en het ontastbare tastbaar!

Nicolle Themmen als coach

Ik ben opgeleid als pedagoog en coach en begeleid al 20 jaar teams in verandering. Dit doe ik zorgvuldig en betrokken, zonder het perspectief van de organisatiedoelen uit het oog te verliezen. Ik sluit aan bij de specifieke dilemma’s van leidinggevenden in een verandering en bij hun vaak volautomatische neiging om te voorkomen dat zij collega teamleden en medewerkers pijn berokkenen.

Ik leer deelnemers graag dat leidinggeven aan verandering compassie vraagt én de bereidheid om vuile handen te maken. Ik weet hoe je ruimte maakt voor de toekomst door afscheid te nemen en faciliteer teamleden tijdens die soms lastige transitie.

In coaching doe ik hetzelfde als mijn paarden doen. Ik kijk naar een team als een kudde en vraag me af: ‘Als dit team met elkaar wil overleven…. waar zit dan hun kracht om dat voor elkaar te krijgen?’ Ook kijk ik naar waar het lastig zal worden voor hen en schenk daarbij aandacht aan het zichtbare en aan het minder zicht- en tastbare.